Menu
Icon Vandaag de dag

Inzicht verkrijgen

Een veilige IT hebben is onmogelijk zonder te weten wat er is. Een Security Scan geeft inzicht in de actuele situatie. Weten wat de organisatie bezit en hoe het ingericht is. Een Security Scan heeft als resultaat een rapport waar aan de hand van acties uitgezet kunnen worden. Gerichte acties om kwetsbaarheden weg te nemen, passend bij de organisatie.

Icon Inzicht

Pentest

Kwetsbaarheden zoeken en in kaart brengen van de in- en / of externe omgeving in de vorm van een rapport. Dat is het resultaat van een pentest. Hiermee kan richting opdrachtgevers een signaal rond de veiligheid van de organisatie gegeven worden en mogelijke kwetsbaarheden aangepakt worden. Interesse in een passende pentest? Neem contact met ons op.

Icon Toekomst

Ondersteuning

Ondersteuning bij het uitzetten van acties, grip krijgen op kwetsbaarheden en ondersteunen bij het schakelen met de IT leverancier. Deze vraagstukken komen vaak aan bod na het uitvoeren van een pentest. Hulp nodig, wij ondersteunen graag.

Heeft u vragen?B

Voor vragen, stuur een mail naar sebastiaan@bobbink.org of neem telefonisch contact op met 06-26282422.